Probintzia Plaza z/g Vitoria-Gasteiz 01001
E-posta: euskaraba@gmail.com Telefono-zenbakia: 945 18 18 18