Probintzia Plaza s/n Vitoria-Gasteiz 01001
E-mail: euskaraba@gmail.com Teléfono: 945 18 18 18